• Archivum
 •  

  Közösségi szolgálat

   

  Miért hasznos?
  Személyiség fejlesztő hatású.
  Érzékenyít.
  Kapcsolatokat épít.
  Jó gyakorlatszerzési lehetőség.
  Erősíti a társadalmi felelősségvállalást.
   
  Közösségi szolgálattal kapcsolatos rendelkezések:
   Iskola feladata: Megszervezni a közösségi szolgálat dokumentálását, az iratkezelési szabályok szerint.

  • Az iskola (osztályfőnök, vagy ezért felelős személy) tarthat felkészítő foglalkozást a közösségi szolgálatról, mely előkészíti a diákok tevékenységét és beszámítható a közösségi szolgálati 50 órába. Ugyanígy, levezető, beszámoló órát is célszerű tartani, ahol a diákok beszámolhatnak tapasztalataikról, tanáccsal láthatják el társaikat.

  Időtényezők:

  • A közösségi szolgálat időtartama 9 – 11. évfolyamig.
  • Végső dátumként az érettségire jelentkezés dátuma szerepelhet!
  • Összesen 50 órában kell végezni (ebből 5 bevezető és 5 levezető órát lehet tartani).
  • A közösségi munka elszámolható időtartama minimum 60 perc, maximum 180 perc/alkalom!

   
  Tevékenység formák:
  a/ egészségügyi
  b/ szociális és jótékonysági
  c/ oktatási
  d/ kulturális, közösségi
  e/ környezet és természetvédelmi
  f/ katasztrófavédelmi
  g/ óvodáskorú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, tanulókkal, idősekkel sport ill. szabadidős tevékenység
  Az a/ és b/ pontban leírt tevékenységeknél, a közösségi munka színhelyén mentor választása kötelező (a/) illetve ajánlott (b/)!

  Dokumentáció:

  MIKOR, HOL, MENNYI IDEIG, MILYEN TEVÉKENYSÉGET?

  • Jelentkezési lap, amely tartalmazza a közösségi szolgálat területét, idejét és a szülői beleegyező nyilatkozatot.
  • Közösségi szolgálati napló
  • Törzslap és osztálynapló: az osztályfőnöknek ezekben a dokumentumokban is vezetni kell az éves elvégzett közösségi tevékenységet.
  • Érettségi évében az iskola a közösségi szolgálat teljesítéséről 2 példányban igazolást ad.

   

  • Az iskola az iratkezelési szabályzatot követve a dokumentációt rögzíti.
  • Együttműködési megállapodás: iskolán kívüli külső szervezet, (ill. mentor bevonásakor) a felek együttműködéséről megállapodást kell kötni, mely tartalmazza a felek adatait, a vállalt kötelezettséget, az időtartamot, a mentor nevét és feladatát!

   A tanuló dokumentációs kötelezettségei:

  • A közösségi munka megkezdésekor egy arra rendszeresített, az iskola által hitelesített naplót nyit – Közösségi szolgálati napló -, melyben vezeti az alapvető információkon kívül a tapasztalatait, észrevételeit!
  1. Minden alkalommal magával viszi a közösségi szolgálati naplót, melyet a munka végeztével a helyszínen aláírat, hitelesíttet!

   (Amennyiben a diák saját maga intézi a fogadó szervezettel a kapcsolatfelvételt, stb. akkor az együttműködési megállapodást is szerencsés, ha magával viszi és kitölteti.)


   Letölthető dokumentumok: