ISKOLÁNK BEMUTATÁSA

 

 

A BVHSZC Raoul Wallenberg Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája a VI. kerület Rippl-Rónai utca 22-26. frissen felújított épületébe költözött.
Az intézmény felszereltsége kiemelkedő: számítógéptermek az informatika és nyelvoktatáshoz, a legújabb oktatástechnikai eszközök, a szakmai tantárgyak tanításához demonstrációs termek, két tornaterem, kondicionáló terem, tágas büfé, ebédlő.
Iskolánk kitűnő választás lehet olyan tanulók számára, akik a humán pályák iránt érdeklődnek vagy azok számára, akik még nem tudták pontosan eldönteni, hogy milyen szakmát válasszanak, de szeretnének sok, hasznos, a hétköznapi életben is jól használható ismeretre szert tenni. Oktatómunkánk minőségét a következő sikereink is bizonyítják:

 

 

SIKEREINK a 2017/2018. tanévben:

A felsőoktatási felvételin többletpontra jogosító versenyeredmények:
ÁSZÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ EGÉSZSÉGÜGY:
I. hely
II. hely
III. hely
IV. hely
VII. hely
IX. hely
XVIII. hely
XXI. hely
ÁSZÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ SZOCIÁLIS:
VII. hely
VIII. hely
XI. hely
ÁSZÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ PEDAGÓGIA:
VIII. hely
XI. hely
XII. hely
XVI. hely
XXI. hely
XXX. hely

2017-ben: OKTV ORSZÁGOS DÖNTŐ BIOLÓGIA:
VII. hely

 

 

SZAKGIMNÁZIUM
A szakgimnázium négy évfolyamos. A végzés évében a tanulók érettségi vizsgát tesznek, aminek része lesz a szakmai tárgy vizsga is. A tanuló választása alapján a tanulmányok alatt jelentkezhetnek OKJ vizsgára, így az érettségi bizonyítvány mellett OKJ mellék-szakképesítést is szereznek.
A szakgimnáziumban 3 ágazatban indítunk osztályokat:

Céljaink:

 • az általános műveltség megalapozása – érettségi vizsga,
 • felkészítés a OKJ mellékszakképesítés megszerzésére,
 • stabil alapok lefektetése az érettségihez kötött további szakirányú szakképesítés megszerzéséhez és a felsőfokú továbbtanuláshoz,
 • a tudás mellett a humanista értékrend kialakítása.

Nagy hangsúlyt fektetünk a személyiségfejlesztésre a humán szakmacsoportba tartozó szakmákhoz szükséges területeken: pl. hatékony, konfliktusmentes kommunikáció, problémamegoldás, empátia, türelem, együttműködés. Így tanulóink olyan ismeretek, képességek birtokába jutnak, amelyekre nemcsak a humán területen dolgozóknak, de minden munkavállalónak szüksége van.
Középiskolánkban a közismereti oktatás és a szakmai elméleti és gyakorlati oktatás szerves egységet alkot. A közismereti órák mellett a tanterv tartalmazza a választott szakma elméleti és gyakorlati tantárgyait is. A külső szakmai gyakorlat a tanév közben és nyári gyakorlatok formájában valósul meg Budapest kiemelkedő egészségügyi, oktatási és szociális intézményeiben.
Az érettségi vizsga után iskolánkban, három ágazatban (egészségügy, pedagógia, szociális) nyílik lehetőség a tanulmányok folytatására iskolarendszerű, nappali tagozatos OKJ-vizsgával záruló képzés keretében.
A szakgimnáziumban megszerzett ismereteket az érettségi utáni szakirányú (OKJ) tanulmányok esetén beszámítjuk, ezáltal a képzési idő 1 évvel lerövidül.

Szolgáltatásaink:

  • a 9-10. évfolyamon tanulószoba segíti az eredményes tanulást
  • az E-ellenőrző a tanulmányi eredmények naprakész követését szolgálja
  • érdeklődő diákjainknak az emelt szintű érettségire való felkészítést is biztosítjuk
  • tanórán kívüli és egyéni foglalkozások keretében biztosítjuk a tehetséges és a tanulási problémákkal küzdő tanulóink fejlődését
  • tehetséges diákjainknak házi versenyeket szervezünk és támogatjuk iskolán kívüli versenyeken való részvételüket is
  • délutánonként több sportágban is kipróbálhatják magukat diákjaink
  • nehézségekkel küzdő tanulóinknak MENTORDA programunkkal és pszichológiai szolgáltatással nyújtunk támogatást
  • színház- és múzeumlátogatásokat, rendszeres hétvégi túrákat, külföldi tanulmányutakat szervezünk

   

   

   

  SZAKKÖZÉPISKOLA

  A képzés 3+2 éves, az első 3 évet a komplex szakmai vizsga zárja.
  A szakközépiskolai tagozatunkon szociális gondozó és ápoló végzettség szerezhető 3 év alatt. A képzés elsődleges célja a szakmatanuláshoz nélkülözhetetlen kompetenciák fejlesztése.
  A szakmai tárgyak mellett komplex műveltségi területeken folyik az oktatás:
  kommunikáció, idegen nyelv, matematika, társadalomismeret, természetismeret, testnevelés.
  Az OKJ végzettséget szerzett tanulóknak lehetőségük lesz tanulmányaikat folytatni és egy további, 2 éves érettségi felkészítő szakasz után érettségi bizonyítványt is szerezni.